אני לדודי

שם הספר: אני לדודי

בספר "אני לדודי" נושא המחבר חיים סבתו דברים על הימים הנוראים. הימים הנוראים - תקופה שכולה מלאה ביראה. התקופה מתחילה ביראה וחרדה מיום הדין והספרים הנפתחים וסופה באהבה גדולה משמחת הטוהרה. התשובה, תחילתה בזעזועי הנפש ובחרטה מטיפשות החטא, וסופה התחדשות נעורים וכיסופי דביקות בה'. הוא מספר על משה, שעלה להר סיני ושהה שם ארבעים יום ובראש חודש אלול הוא עלה להר כדי לרצות ולפייס על חטא העגל. בינתיים בני ישראל בתחתית ההר הטהרו מחטאיהם וביכו את מעשיהם הרעים, עד שביום כיפור כפרו על מעשיהם. כנגד ארבעים הימים יש ארבעים רשימות בענייני הימים הנוראים, כאשר בראש כל רשימה נרשם פיוט מפיוטי הקדמונים.

 

מאת: חיים סבתו
הוצאה: ידיעות אחרונות
נושאים: יהדות
מספר קטלוגי: T82 0517
 
מחיר לצרכן: 88.00 ₪
מחיר חדש באתר: 64.00 ₪
ספרים נוספים 
מאת: מרטין בובר
מחיר לצרכן: 88.00 ₪
מחיר חדש באתר: 44.00 ₪
מאת: יאיר לפיד
מחיר לצרכן: 88.00 ₪
מחיר חדש באתר: 44.00 ₪
מאת: ברנובר ירמיהו פרופ`
מחיר לצרכן: 72.00 ₪
מחיר חדש באתר: 58.00 ₪