עלייתה של הפילוסופיה היוונית

שם הספר: עלייתה של הפילוסופיה היוונית
כיצד להבין את העולם הסובב אותנו? מה גורם לתנועה ולשינויים התמידיים בטבע? מה גורם לסדר ולחוקיות שבשינויים אלה? האם יש לעולם התחלה וסוף בזמן? האפשר להבין את העולם מבלי להניח לקיומם של כוחות אלוהיים? מה הוא האדם ומה דרך החיים שיבחר לו? היש אפשרות להגיע לחיים הטובים, ומה הם? היש משטר העדיף על כל המשטרים האחרים, והאם אפשר להגשימו? והיש אפשרות להגיע להבנה וידיעה של בעיות אלה ולהשיב עליהן תשובה של ממש?אלה הן רק אחדות מן השאלות שהעסיקו וממשיכות להעסיק כל אדם חושב. אך הראשונים שהעלו שאלות אלה וניסו לתת להן תשובות מנומקות היו ראשוני הפילוסופים היוונים, מתלס איש מילטוס במאה השישית לפנה``ס ועד לאפלטון ואריסטו במאה הרביעית. לא כל התשובות שהציעו פילוסופים אלה הן תשובות שהאדם בן זמננו יוכל או ירצה לקבלן, ולא תמיד מסכימים הם זה עם זה. שכן עצם טיבו של הדיון המדעי והפילוסופי הוא שהוא פתוח לויכוח ולחילוקי דעות - וזאת כבר הבינו כמה מהפילוסופים שספר זה דן בהם.
 
מאת: יוחנן גליר
הוצאה: האוניברסיטה המשודרת
נושאים: היסטוריה
מספר קטלוגי: T60F1017
 
מחיר משומש: 37.00 ₪
ספרים נוספים 
מאת: נתן שור
מחיר לצרכן: 79.00 ₪
מחיר חדש באתר: 59.00 ₪
מחיר משומש: 39.00 ₪
מאת: מיכאל בר זוהר איתן הבר
מחיר משומש: 43.00 ₪
מאת: עדית זרטל, משה צוקרמן
מחיר לצרכן: 78.00 ₪
מחיר חדש באתר: 62.40 ₪