בלשון בני אדם

שם הספר: בלשון בני אדם

הספר מציג פרשנות רעננה ומקורית של אברהם בורג לפרשת השבוע.דרשותיו של אברהם בורג על פרשת השבוע נובעות מנאמנות עמוקה וכבוד למסורת היהודית - ומתוך שהוא אוהבהּ הוא גם אינו מהסס להשמיע כלפיה דברי תוכחה. בורג נע בחופשיות ובחירות של בן-בית בין הפירושים לבין המדרשים והדרושים שנדרשו לאורך הדורות ומשמיע בתוך כך את מדרשו הפרטי והמרתק. זהו מדרש שיש בו גם נאמנות וגם אמינות של אדם שהמסורת היהודית היא עבורו מסלול המראה ונחיתה למסעות של עבר ותקווה ושל עתיד. 

הקריאות שבורג מציע בספר הזה לפרשיות השבוע חדשניות ומפתיעות. כאשר הוא קורא את המקורות, הוא מוציא מתוכם שתי קריאות נוספות - קריאה אחת המזמינה את המקורות העתיקים להתארח כבני בבית כאן במאה ה-21 על כל שונותה. את הקריאה השנייה הוא מפנה אלינו, הקוראים החילוניים, כמו אומר לנו - תורה זו מונחת כאן שכוחה, הרימו אותה ועשו בה כבשלכם, כי באמת היא שלכם". 

 

מאת: אברהם בורג
הוצאה: דביר
נושאים: יהדות
מספר קטלוגי: דביר
 
מחיר לצרכן: 99.00 ₪
מחיר חדש באתר: 49.00 ₪
ספרים נוספים 
מאת: בנימין לאו
מחיר לצרכן: 98.00 ₪
מחיר חדש באתר: 78.00 ₪
מאת: חביבה פדיה
מחיר לצרכן: 98.00 ₪
מחיר חדש באתר: 57.00 ₪
מאת: משה גרנות
מחיר משומש: 37.00 ₪